sheng意bao sheng意社 dazongbang
本社shouye > shangpin现货与期货价格对比biao
 
sheng意社:03月04日shangpin现货与期货价格对比biao
 
 
http://www.100ppi.com 2021nian03月04日 16:30    来源:sheng意社
单位:元/吨  
shangpin 现货 最近合约 主力合约
价格 代码 价格 现期差1 代码 价格 现期差2
上海期货交易所
tong 67130.00  2103  66950 
1800.27%
2105  67190 
-60-0.09%
螺纹钢 4694.00  2103  4738 
-44-0.94%
2105  4848 
-154-3.28%
21800.00  2103  21220 
5802.66%
2104  21230 
5702.61%
17410.00  2103  17525 
-115-0.66%
2104  17540 
-130-0.75%
黄金 362.30  2103  363 
-0.70-0.19%
2106  359.78 
2.520.70%
线材 4819.33  2103  4200 
61912.84%
2105  5202 
-382-7.93%
天然橡胶 14525.00  2103  15120 
-595-4.10%
2105  15345 
-820-5.65%
15250.00  2103  15155 
950.62%
2104  15280 
-30-0.20%
白银 5445.00  2103  5422 
230.42%
2106  5421 
240.44%
石油沥青 3137.50  2103  2982 
1554.94%
2106  3084 
531.69%
热轧卷板 5000.00  2103  5015 
-15-0.30%
2105  5024 
-24-0.48%
132600.00  2103  132350 
2500.19%
2104  132060 
5400.41%
176500.00  2103  174070 
24301.38%
2105  176150 
3500.20%
纸浆 7387.50  2103  7320 
670.91%
2105  7374 
130.18%
不锈钢 15550.00  2103  14115 
14359.23%
2105  14260 
12908.30%
zhengzhoushang苀ang灰姿?/td>
PTA 4560.00  2103  4498 
621.36%
2105  4624 
-64-1.40%
白tang 5483.33  2103  5459 
240.44%
2105  5485 
-1.67-0.03%
棉花 16666.67  2103  16035 
6313.79%
2105  16190 
4762.86%
普麦 2556.00  2103  2343 
2138.33%
2107  2470 
863.36%
菜籽油OI 11295.00  2103  10619 
6765.98%
2105  10500 
7957.04%
玻璃 25.93  2103  2049 
251.21%
2105  2083 
-8-0.39%
菜籽粕 2800.00  2103  2727 
732.61%
2105  2847 
-47-1.68%
油菜籽 6525.00  2107  6255 
2704.14%
2107  6255 
2704.14%
硅铁 7166.67  2103  7748 
-581-8.11%
2105  7706 
-539-7.52%
meng硅 7183.33  2103  7942 
-758-10.55%
2105  7564 
-380-5.29%
jia醇MA 2332.50  2103  2471 
-138-5.92%
2105  2534 
-201-8.62%
动力煤ZC 591.00  2103  600.2 
-9-1.52%
2105  646 
-55-9.31%
棉纱 25475.00  2103  23790 
16856.61%
2105  24010 
14655.75%
尿su 2170.00  2103  2007 
1637.51%
2105  1897 
27312.58%
chun碱 1766.67  2103  1646 
1206.79%
2105  1869 
-102-5.77%
dilun短纤 7940.00  2105  7708 
2322.92%
2105  7708 
2322.92%
da连shang苀ang灰姿?/td>
棕閐i厅/a> 8042.00  2103  7868 
1742.16%
2105  7404 
6387.93%
聚氯yi烯 8650.00  2103  8445 
2052.37%
2105  8535 
1151.33%
聚yi烯 9000.00  2103  8885 
1151.28%
2105  9060 
-60-0.67%
豆一 5600.00  2103  6063 
-463-8.27%
2105  6255 
-655-11.70%
豆粕 3585.00  2103  3506 
792.20%
2105  3368 
2176.05%
豆油 9916.67  2103  9358 
5585.63%
2105  8894 
102210.31%
玉米 2888.57  2103  2838 
501.73%
2105  2759 
1294.47%
焦炭 2534.00  2103  2670 
-136-5.37%
2105  2477.5 
562.21%
焦煤 1551.67  2103  1555 
-3.33-0.21%
2105  1504 
473.03%
铁矿石 1192.00  2103  1238.5 
-46-3.86%
2105  1165.5 
262.18%
ji蛋 7.37  2103  3817 
-132-3.58%
2105  4483 
-798-21.66%
聚丙烯 9416.67  2103  9390 
260.28%
2105  9386 
300.32%
玉米淀粉 3770.00  2103  3504 
2667.06%
2105  3243 
52713.98%
yi二醇 6250.00  2103  5750 
5008.00%
2105  5734 
5168.26%
benyi烯 9400.00  2103  9519 
-119-1.27%
2105  9243 
1571.67%
液化石油气 3700.00  2103  3300 
40010.81%
2104  3958 
-258-6.97%
sheng猪 28.68  2109  28910 
-230-0.80%
2109  28910 
-230-0.80%
备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价)
黄金为元/克,白银为元/qian克,玻璃现货为元/平fang米,ji蛋现货为元/公斤,ji蛋期货为元/500qian克,其余元/吨。
焦炭现货规格是:一级ye金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
铁矿石现货价格是:湿秡heng??笫?诨跫鄹袷牵焊啥拯/span>
【mian责sheng明】上海sheng意社信息服务有限公司对sheng意社上刊deng之所有信息,力zheng可靠、zhun确及全面,dan不对其精确xing及完整xing做出保证,仅供读者参考。nin于此接shoubing承ren信赖任何信息所sheng之风xian应zi行承dan,sheng意社不承dan任何责任。

li史现期biao

nian 月 日

期货shangpin导航

联xifang式

  • dian话:0531-82318082,82318003,
             0571-88228440
  • 邮xiang:ppi@netsun.com

扫码分享